jump to navigation

tret April 5, 2012

Posted by anak in Uncategorized.
1 comment so far

tretgf

Advertisements

“VIOLETA” October 8, 2006

Posted by anak in Rafael Maniago.
1 comment so far

VIOLETA
neng Rafael Maniago

Violeta sampaga ka king hardin, a e biasang malalanta;
Pisasamsaman ding bubuyug ing banglu mu masariwa;
Sasalingalngal neng bengi’t susulapong alang patna,
Ding dakal a alipatpat libad-libaran dakang kusa.

Ing lagyu mu king pusu ku, kabud iti mitatak ya,
Ene malyaring mabura at ene miuman matda pa;
Uling keka ing sinta ku, singkatas ning babo banwa;
‘Sing lalam ning dayat malat, matapat a alang angga.

Oyni ing kakung patune, bamung lubusan abalu,
Ing lugud kung alang kabas, anti mong makipatlalu;
Linisan ke ing kakewan, iyampang ko ngan ding pulu;
Itungi ko pa ring batwin at ikwintas king salu mu.

Lama’ naka ning isip ku, tutu, king balang penandit;
Ala yang pipaglugalan ing kainapan a lalapit;
Mamaksing ing siwala ku, at kakablas kasumangid;
Ika ing kaluguran ku, king yatu ku kukulait.

Eku magkang mamalita, king marayu mamatyawan,
King malaut makalawa, manenayang manandawan;
Ing larawa’ning lupa mu, malino king panimanman;
Monalisa e milimpi, nanu man ing keang leguan.

Tabakit ninu mo retang, manga enyu king Italya?
Raphael at Leonardo, batikan king pamagpinta;
Manigalga’ lang gumulis, kabud asilipan daka;
Isadya ra ing pintura, at ding pinsil manigobra.

Aku naman ing sasabi ustung yaku ing inspirado;
Mangagsilele no ngan den, pupulai nong mamako;
Kabud ika ika ing ‘karap ku, ing lagu biglang lalto;
Ing lupa mung makasilo, o Violeta na ning bie ko!

Poeta Laureadu 2006 September 6, 2006

Posted by anak in Poeta Laureadu 2006.
add a comment

Poeta Laureadu 2006

My Endless Love September 6, 2006

Posted by anak in Renato B. Alzadon.
4 comments

My Endless Love
Neng Renato B. Alzadon
Poeta Princepe/Poeta Laureado

Nung saka-sakali akung mate muna
ing kapatak mung lua kanaku sapat na,
at nung ika naman, tali ning inawa,
pagpaldasan naka ning kakung kaladwa.

E sapat kagiwan ing dila kung watas
ban ilarawan ku ugali mung pantas
pablasang king bie ku, lubus kung abatas
anghel kang nibu na ning upayang matas.

Ikang minie lunas king pusung sugatan
ban akalinguan ku ing kaplas nang kimtan,
nung lon ku man ngeni ing bie kung gilutan
e na ku manglap pa king keyang limputan.

King landas ning bie ku matindag kang sulu
tune kang timbulan kening pamikalu
king uli mu, yan mang matarik a pulu
au-ukyatan keng alang karug salu.

Bukud ayampang kung anting katumbalas
ning katapatan mung kaku pepamalas
ing dalise lugud ning pusung kapilas
a iguit ulaga king guintu at perlas.

Keka ya irug ku ing matibe lugud
a king kapilan man e malyaring tumbud
pablasang lugud yang metakmus king ubud
ning kakung kaladwa a keka lulugud.

Inya nung sakali muna kung maglakbe
ing pamandayu ku e mu kalulumbe
uling ume ku man king aliwang orbe
ing kekang alala yang kaku mantabe.

Ketang mulahan na ning bie alan’anga
panenayan dakang sumiro sampaga
angga king pangakung Eden na ning banwa
palsintan na ka rin ning kakung kaladwa.

Inya, kapilas kung matibe sandigan
ing sumpa kung lugud keka yang aligan:
My love, My Endless Love, ika ing irugan
anga man king sepu na ning alan’anggan.

************ ********* ********* ***

Pugue kang Mang Renato Alzadon September 6, 2006

Posted by anak in Mar Franco.
add a comment

Pugue kang Mang Renato Alzadon
Poeta Laureado 2006
Neng: Biseru, Setyembre 1, 2006
 
O suguing poeta Mamang Rey Alzadon
Babie ke kekayu mayap a kayaldon
Iyang kabyasnan yu matas ke pung lalon
Matenakan watas kaku kong babatyon
 
O suguing poeta ala kong kapante
Keng sipag sumulat at keng pamanake
Ing sablang beluan yu libri yung dadake
Sablang kakuyug yu ban lang miyagape
 
Keng myaliwang aske na ning pamanyulat
Kekayung kagiwan tune makagulat
Ing nanu mang paksang nasan yung isulat
Lisyun yung yayapse pihung makamulat
 
Munta man keng prosa o kaya keng rima
Deng kawatasan yu tutung makayama
Kantang makasunis at makagayuma
Bungang pipawasan ning diwa yu’t pluma
 
Ing panalangin ku keng Dios Ibpa banua
Ing sana pakaban ing bie pigkalam na
Ban tagle yung beluan kekami papasa
Akua nang misalbag king balen Pampanga
 
Kalang-alangnan ming Poeta Laureado
Keni pung siping mi e ko sa mamako
Pali ning lugud yung pisyag at pepalto
Keng amanu tamu ya ing magpagato
 
Metung kayung payndu ning amanung sisuan
A panaligan mi ikeng kayanakan
Ala keng tigatig nanu man ing dasnan
Ikayung giya mi libutad kakewan!

Multnomah Falls September 6, 2006

Posted by anak in Renato B. Alzadon.
add a comment

Multnomah Falls
Neng Renato B. Alzadon

multnomah_falls

Masdan me, irug ku, ing magpatugusgus
a danum a kristal a laga-lagusgus
manibat ing danum king peka-taluktuk
na nitang madutung a matas a bunduk.

Buri mung austan nung nanung king babo
a panibatan ning danum a malino…?
Tuki ka kanaku, gayak na kang tikdo
at ukyatan te yang Bunduk a matilo.

Itakbang tong bitis…sulung pin itakbang
agyang banayad mu eka ta tutuknang;
atyu babo bunduk ing atmu katimbang
a kapakibat na ning metung a kutang.

Lakad pa…ukyat pa, ditak namung sikad,
king pakirasan ta akwa tang misadsad
mapilan nang takbang akwa tang mipalad
miras king angganan na ning ukyat-lakad. .

Aba, eta balu miras tana pala
keni king angganan a pakirasan ta
O’ atmu kasampat ngeni balu tana
ing panibatan ning danum a titipa.

Ini palang danum a lagalagusgus
atin yang pigmulan a manene agus,
ngeni ku panwalan at lubus ataruk
atin palang batis king tungatung bunduk.

Atin palang sibul a daladalisdis
king siwang ning batu malale gugulis
potang maki-agum king agus at sunis
maramdam yang anting magtumaylang batis.

Keyalimbawa na ning matas a bunduk
ya ing Akademyang tetag ning Pamuntuk
Karin ya’y Mang Ernie king pekataluktuk
at payagusan na itang diwang lusuk.

Ing malino sibul ya kabud ing belwan
a yampang dang kusa dening matenakan
at itang lagusgus da ding kawatasan
ya ing Multhnomah Falls ning amanung siswan.

Talus tana mu rin ing kapakibat na
mekeni Irug ko, tara, tipa tana.
Bukas, Cascade Locks Park, pangaku ku keka
lagusgus ya karin ing Falls ning Multnomah.

************ ********* ********* ******

Pamamasyag September 6, 2006

Posted by anak in Mar Franco.
add a comment

Pamamasyag
Ning Biseru, 30 Agosto 2006

 
Bustan yu pung pasyag ining panamdaman
Kening mepalyaring pamiyayaduangan
Bina kung metula’t sinlag pilubluban
Karening miyampang dakal kawatasan
 
Mitipun lang kwentu, poesia’t  pulosa
At kasalesayan misulat king prosa
Pati na ring lisyun ding mestru at mestra
At baldug katayang gingkas ding poeta
 
Ing dating mumundap a sulu ning sisuan
Ngeni mangindat neng tala ning kabengian
Amanung mikutkut king pangakalingwan
Ngeni migising ne’t tinikdo myuman!
 
Ngening ikit taneng mipakde’t mibangun
Samantalanan ta’ing modernung panaun
E tane paburen mangulapu’t laun
At layun mabaldug keng marimlang aun!
 
Ing maslag nang sulu itas te libutad
Maldang kapampangan miyaliwang labuad
E ta la paburen deng salasalibad
A malyaring sintang kareng mal nang palad!
 
Ding suging poetang migsilbing timbulan
Sinaup pegato keng amanung sisuan
Pakisuguan tala at e paimburisan
Ban ing kapampangan mye ya kapilanman!

Mamulosa king Hawaii September 6, 2006

Posted by anak in Uncategorized.
add a comment

Mamulosa king Hawaii
Neng: Arnold D. Batul
 
Misdan ku’t metula kening kekong gawa
Menulu ku wawa sisuan a siwala
Kubit ku man dila mitmu ku mung tula
Mag hula-hula pa karening pulosa
 
Lawen me’yng bisero ing waling Mar Franco
Tiktak ne asenso pangatas na grado
Uling ding maestro kumpas-kumpas galo
Anya ing siniro Sisuan yang malino
 
Akakit ta ngan yan obat e ta tukyan
Susubuanan do ngan dening Kapampangan
King malating dulang lepag de ing kuran
Agyu tang pikabsyan tuyu man ing asan
 
Salamat pung dakal kekong babie bakal
Kening pamangusal pusu’ng pakabural
Ikeng mamagaral kekong papabusal
Amanu tamung mal patantung pakamal
 
O ! Pare kung Tiakbong ume na kang pakbong
Kening ginulis da rening magtambubong
Keni ka’t salilung buri mung ibulung
Asan a manyaman pritu lang galungung
 
Anten-anten ku ne I pare kung Rolly
Ban tabili ku ne’t panyuglungan na ne
E na ka marine e ka lilelele
Pota luban de pa ding tau Cavite .

Pamamuge keng Milabas, Pamanabat ketang Bukas August 29, 2006

Posted by anak in Tec Sanchez-Tolosa.
add a comment

Pamamuge keng Milabas, Pamanabat ketang Bukas
Tec Sanchez-Tolosa, 14 August 2006

 pampanga_san_fernando_church.jpg
Pagkapuri kung matalik kakung panga-Fernandino
Mapuri ya at marangal ing lahing pipumpunan ku
Manibat pa king milabas ning balen mitmung dangalan
Masikan, mika-kagiwan at tune lang mamasabal.

Ining gabun pakamalan, ing Indu kung San Fernando
Kening mabilug a bie ku yapin ya’ing inspirasyun ku
Glorya ning kayang milabas, ing masalang paintungul
Makabakas karing anak ampo kareng mangaragul.

Marakal man ing delanan, bagyu’t delubyung mataram
Pibata at telakaran ing dinugpang kasakitan
Libutad ning pangawala ning pibandian ampong lugar
Matigik ing pangatalan ketang katatalakaran.

Miyalbugan tamung danum, mikutkut ta keng lahar
Digsu man mebating ngan ing king bie’ini mengapundar
Dala na mu ning sikan lub at ning lugud a masagid
Pinepe ing api pusu at keng angina e peipayid.

Kalupa mu kareng parul a nung nu ya mekilala
Misaup at misanmetung deng mayap a memalen na
Keng pangimut ampong isip, abe-abe ba rang dasan
Itang mayumung paninap, gana-gana rang tagimpan.

Balamu mo ing kandila, a keng dalumdum susulu
Magdalang pali at sala, at maglako karug salu
Makayarap keng daratang, kakatmu mang alanganin
Manakit tang pisantungan ketang napun a mebating.

Parul ya ping makasindi, mal kung balen San Fernando
Ing ngeni na patutu ning lakas lub nang mangibabo
Pagkapuri ko reng ibpa a kaya meging pamuntuk
Keng masabal dang kukuri, mibawi keng pangalugmuk.

Pupugayan ko reng pamilya ning maningning a milabas
Angkang king kasalesayan, meging guyabnan, tinabas
Ere likwan ing kuna ning kamalaya’t siwala
Keni na la memanyuli, nung nu ikit ing masala.

Kabalen ko, dakal pa pin keni malyaring misulat
Ing milabas, ing daratang, pagmaragul kung masampat
Ipasiag ku, igulisak ing daya kung Fernandino
Panalangin kung ya mu rin nung mibayit pasibayu.

NUNG E NGENI, CAPILAN PA? August 29, 2006

Posted by anak in Edgardo Sale.
3 comments

NUNG E NGENI, CAPILAN PA?
Neng Ed Bonus Sale

Andat lumwal cu queng bale balang abac
Pane cong acaquit deng salasalungat
A pacasimangut ca reng lele dalan
Balamu kitmu lang probelamg daralan

Aldodo gewa ning Guinung Mayupaya
Cacayud la queni cacayud la queta
Ding tau balamu mistulang maquina
Alus ala na lang ditac mang paynawa

Ramdam nung ramdam, tagalan pulayan
Ca reng balang metung alang pakyalaman
Ing dugang na ning bie durut alang tucnang
Maybug macalilyu keng isip neng minsan

Iting casaquitan capilan mapupus?
Capilan macalag gamat macagapus?
Nuca rin ta caya caniti papunta?
Capilan ta caya lubus mitimawa?

Napun casabi que y Paring Berto cu
Ing caisipan na mitmung sentimyentu
Queng pilubluban na e agyung tanggapan
Ing pangalaco na quetang pipagobran

Oyni ing matsura quetang cayang cuentu
Asawa licwan ne caya e cuntentu
Nung nanu ing sangcan ilang miquibalu
Balamu natural namu ca reng tau

Alang patugut ing cangye’t gulisacan
Queng mialiwaliwang tipun at aguman
Itang balang metung atin capanwalan
Ilang miquibalu quening tune dalan

Sumangid ning baryu atin miyasawa
Ing pangabyayan da ing bawal a droga
Bistaman e ustu iti daraptan da
Ban atin lang pacan quetang pamilya ra

Capilan ta caya mabulus micabus?
Caniting cabilian macalunus-lunus?
Ca reng daralanan aquit mung tibusbus
Dacal pa mu rin taung magpalimus

Iting cacaluluan quelat cabilugan
Bistaman macanyan ca cung paniwalan
Casalpantayanan e dapat calingwan
Micabus ta mu rin quening casaquitan

Mitmu yang misteryu ing bie daralanan
Dapot nung matibe’ing casalpantayanan
Quetang sepu na ning quecaba ning dalan
Atin ca pa mu rin mayap a carasnan

Salamat na rugu neng muli cu bale
Canacu atin pa mu rin manantabe
Atin man o alang pasalubung bage
Careng pamilya cu lugud da ramdam que

Nanu man balacan o bage parasan
E mu na panayan guintung caorasan
Ing daratang aldo e me panayan pa
Umpisan me ” nung e ngeni capilan pa?