jump to navigation

RBA-Pamagbalik June 10, 2006

Posted by anak in Renato B. Alzadon.
trackback

Pamagbalik
Neng: Renato B. Alzadon

Ugtung aldo tapat—tajimik king baryu
Ala kang damdaman inge agyang nanu;
Atilu ngan ata king bale deng tau,
Kilung do ngan ata king bale deng asu!

King katajimikan kabud na memaltuk
Tikian ning lagapak at matning lagutuk!
Mikit ing akbungan! Balas la ding sisyuk—!
Pakasakab tamung makasubsub buntuk.

Eta mu bubulad. Eta mu sasabi,
Agyang balu tana nung nanung milyari.
Makasane tana king anti kanini:
Milaban no naman ding Hukbu at PC.

Penapenandit mu ing tangking kukurug
Ya ing lito-lito king gabun durugdug;
Kabang lilibut yang mamamalipugpug
Anti lang bebewan ding salu tang kakdug.

Biglang menahimik. Tinuknang ing akbung.
Dinayu ne itang tangking daragundung;
Kanian ya maramdam ing matning galeung!!!
Ketang bale galut, manangis ya’y Bilyung.

Meki-iglo tamung alang pamikunut.
Kaibat ning akbungan, ala tanang takut.
Ing tengalan tamu makapangilabut—!!!
Mebaril ya rugu atyan ing mabuktut.

Libu syam a ralan pitung pulu’t lima
Iniang mapalyari ing trajedyang ita.
Kaibat nang milibing ning kayang asawa.
Y Bilyung, king baryu ene linto lupa.

Ngara ding aliwa minta ya king Cebu,
Ding aliwa naman, king Palawan kanu.
Menga-alilan no dening gugubyernu
Bitasang aliya siniput king baryu.

Kaibat ning panaun ning pamanahimik
Mibalik no naman ding tropang mabagsik;
Itang kaselanan kabud na migbalik;
King pamagbalik na, mataram ya pitik.

Banda king Pangulu atmu na kagulu
Dakal no na naman pamaten dang tau.
Lalto makalunus itang Ortelanu
E ta makatanam pale ampon atbu.

E ta pa mibawi king pamagkasakit
Magbalik na naman ing pamamalipit.
Ala tang keliwan karing makasipit
Pilatan ding aduang batung mipamitpit.

Ngara ding makatua—detang mekatanda
Ketang panaun na ning salwakan daya:
"O'bat kaya rugo e tana sinawa
King pane patayan at pamanganyaya."

"Oyan, ing patayan mengari yang bagyu
Papunta ya keni king kekatang baryu;
Magdatun no naman king bale deng tau,
Magkulung no naman king bale deng asu."

At misan a aldo kabud na memaltuk!
Milaban no naman ding PC at ding Huk;
Ba'tang mipanginlag king balas a sisyuk
Pakasakab tamung pakasubsub buntuk.

Ati ne na naman ing Tangking kakarag
Anti yang manintun bale pamaliswag;
Anggang e dinayu ali ya mepagpag
Ing sindak king lub da ding salung kakabag!
Penapenadit mu ala nang akbungan
Ala tamung takut linague king dalan;
Buri tang abalu nung ninu la’t pilan
Ding miragsang mete king pamibarilan.

Karetang miragsa keni king padulung,
Kabud tana atin akilalang metung;
Inia pala keni marakal ing akbung
Tidtaran deng balas Y KUMANDER BILYUNG—!!!

Advertisements

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: