jump to navigation

Ing Apu Kung Bingut June 17, 2006

Posted by anak in Jane Manlutac.
trackback

Ing Apu Kung Bingut
Neng: Jane Manlutac

    Aliwa 'yang pekamasanting a ikit yu
    Karing sablang bingut king syudad o baryu
    Aliwa 'ya naman ing gagawan modelu
    Subali 'yang pekamanayun para kaku

    Ing katawan nang e mataba, katamtaman
    Maliksi king kimut keng tablang kukusaran
    Masaya at magana king pamamangan
    Kaya siguru e ne man misasalunan

    Ding mata nang paneng maili at asmu kabye
    Arku ra ring kileng ginulis makabage
    Labing makatiman, pisnging malutu kule
    Lupa nang maamu, mala-pusu ya korte

    Ala yang gagawan kilub ning patingapun
    Nune mamangan, matudtud at mamiyalung
    Kukusad, gagapang, mamalebe keng dutung
    Pagal ning magbante, sasyo yang bubulung

    Ining bingut a apu makapagal ya man
    Potang maglambis ne asne king kanyaman
    E me paglibe king nanu mang pibandian
    Tutu yang maulaga ing tubu king puhunan

    Sobra ya kalabit ala keng aintindian
    Kakatmuan neng tula ing bale kabilugan
    Kiyak at kulisak, sagakgak damdaman
    Uma at kaul na maglako kapagalan

    Katukup ning silim datangan ne ning tundu
    Maligwang mipatudtud king pago nang impu
    Angel dela Guardia na magbante magsolu
    Masigla yang migising king aldo a bayu

Advertisements

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: