jump to navigation

Ing Aklis king Baluy June 17, 2006

Posted by anak in Renato B. Alzadon.
trackback

Ing Aklis king Baluy
Neng: Renato B. Alzadon

march.jpg

Nukarin ya itang amanuan dang Death March?
Pagdulapan taya agyang nuta miras;
Ding bayani ta mu nung lon tala bakas
Ibat la Bataan mebaldug la Capas.

Nukarin king Capas? King O'Donnell kanu.
O'Donnell nanu ya? Metung yapung Kampu
Iti pu Kampu re ding Amerikanu
Kampu yang militar eya kampusantu..

Ding Amerikanu subukan yong kutnan
Nula ta mikutkut ding bayani tang nuan.
Uling king lub Kampu ala pung libingan
Agyang ninu karen era balung sabian.

Nung ali re balu ing pikutkutan da
Nukarin do kitkut ding bijag kanita
Ding  pete ding Hapon king palu at sipa
Ding mete king danup at sakit malaria;

Buri ye pung aket? Tuki ko pu kaku
king Sityu ning Baluy karin munta tamu
Karin ye pu akit itang tandang batu
Nung nula milibing ding bayani tamu.

Taluntun tamu pu king libis ning labak
Mababa yang lugal mengari yang pitak;
Antimong alimum ing singo ning burak
Uling ding damulag ken la pu maglabak.

Kasampa ta  babo  keni king masuksuk
Makulumparit pu at talajib bunduk;
Ken pu  lalam naning mangulabe dikut
Atin batung tanda nung  nula mikutkut.

Panualan aliyu ngening kaorasan
Ing mal tang pamuntuk atyu pu Bataan
Nung ing Bataan pu balu neng puntalan
Bakit keni Baluy eya saglit muman.

Ding bayani tamu ken la pu milibing
Neng benging tajimik ken la sasaingsing
Makananu la pung matudtud majimbing
Nung mekalinguan ya ing paldas dang libing.

Karapat dapat mung keni tala yapa
Keni tamu dapat salanging kandila
Keni ta mu pakit lugud tang dakila
Banong tuknang kikiak ding kaladuang mipda.

Inia aku pin pu bayung talagale
Ing aklis king Baluy yang pibasle-basle
Keni la milibing ding bayaning tune
Inia keni ko pu ampangan gale.
***************************
4/9/68/ Sitio Baluy, Aranguren,Capas, Tarlac

Pandagdag:

Agpang king balita, mika-pamagbayu
Ing aklis king Baluy dimdam ning gobyernu,
Karin a nung nu ya ing Malating Batu
Mengitalakad lang Bayung Monumentu.

Revised 2005/Md/USA

Advertisements

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: