jump to navigation

Ing Kakung Bayani June 17, 2006

Posted by anak in Renato B. Alzadon.
trackback

Ing Kakung Bayani
 Neng Renato B. Alzadon
hero.jpg 
 Libu Syam a ralan Pitung Pulu’t Adua.
 Y Ferdinand Marcos atyu king upaya;
 Kabangis-bangisan nang Kumander Pusa!
 Ing Bunduk Dalaga, yang guewa nang kuta.
 
 King panaun aita,  nung atandanan yu,
 Mika-atin tamung eleksyon king baryu;
 Makasadya tanang mangi-atsang  botu
 Dapot agyang metung alang kandidatu.
 
 O’ ninu naman pin bisang manungkulan
 Timbutajil  ka bie eka pa suswelduan;
 King balen ta mismu, eta apa-alian,
 Dakal nong pete ra karing mig- kapitan.
 
 Lingus-lingus tamung manintun pamuntuk!
 Balang linawe ku pipiling a buntuk.
 Kekatang makatuang tanak na at subuk,
 King pwestung Kapitan, alang bisang lukluk.
 
 Mekabulad namu, apansinan  taya
 Ing anak a Roldan, minuli ne pala;
 Meyari ne ata king pamag-aral na.
 Katandangan napa— atme kamu lupa.
 
 Oini ya ing dapat , ngata mung sinabi,
 Ala yapang baltik  king mingatbang parti.
 Pisanmetung taya ing anak a ini!
 Yang meguing Kapitan ning baryu tang iti.
 
 King pamanungkulan, linto yang magaling,
 Dakal ya apalto atmu  pangasanting;
 Mebawas ing sindak, ing kaplas, at daing!
 Ing bayung pag-asa, sinlag yang maningning.
 
 
 Makagyung sabian kung mika-kapayapan;
 Mika-pamanyulung king pamangabyayan;
 Inya kekatamung kayang sasakupan
 Tune yang bayani ing mal tang Kapitan!
 
 Pablasang magaling yang administrador,
 Ngara ding memalen, dapat yang mag-Mayor.
 Ding aliwa ngara, maski Gobernador;
 Datang ing panaun, lumput yang Senador.
 
 Ding taga-Dalaga aplit deng  abitan
 Buri da king kilual ya maguing Kapitan;
 Nung maki-anib ka, ngara, king  Kimutan,
 Kapitna  ning Luzon agyu  tayang talnan!
 
 Dening paka-patig talu malinggasu
 Patalnan deng baril lumaban ya kanu;
 Pane dang sasabian, karing anggang baryu,
 Bukud na na kanung alang BSDU.
 
 Dapot ining Roldan ere apatuki,
 Atin yang prinsipyung ali ra  apakli;
 Ing kapanualan na, Ing Dios Ya ing Ari,
 Ya at Ya mu kabud  ing tukian  na buri.
 
 At misan a aldo mispak ing balita:
 Ing Kapitan Roldan kabud nya mewala;
 Ing bayani tamung pipandaman sala
 Mengari yang sulu a kabud na mipda!
 
 King dalan, ding balang akasalubung ku
 Tutulu ing lua ra antimo ding kaku;
 Kiniak langan ata ding maldang memaryu
 King pangawala na ning mayap a tau.
 
 Tauling ikit taya manabat yang saken
 Tiknangan ne ning dyip a mame king balen
 At pepasaken de. Paka baril la den!
 Ing eta mu balu nung kinua reng paten.
 
 
 
 Dinatang ing Daun.  Buri tayang yapa
 Batang pasalamat king mayap nang guewa.
 O’ ing kutkutan na nukarin ya kaya?
 Makananu tayang salangyan kandila?
 
 Dinatang  man itang Maligayang Pasku
 Eta maligaya pablasang alayu;.
 Karing Bayung Banua dakal nong mibayu!
 O’bat alayu pa ing Kapitan tamu?
 
 Ngarang babie payul dening kayantabe:
 Eta ne panayan ban mipayapa ne!
 Ali ku ayamyam ing tutung mete ne
 Uling eta neman piglamayan  bangke.
 
 Balitanan yuku nung nukarin yaman,
 Mabie ya o mete bakeng adalawan;
 King baneng mituklip ing tauling bilungan
 Ning bie ning bayani, ing Kapitan Roldan.

Advertisements

Comments»

1. di magiba - January 2, 2008

galing…


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: