jump to navigation

Ing Tauling Tipanan June 17, 2006

Posted by anak in Renato B. Alzadon.
trackback

Ing Tauling Tipanan
Neng Renato B. Alzadon
2006

sunset.jpg

Lalon  mu ku….  lalon daka.  At  king pamilawayan ta
mangutang la ding mata mu nung  kalupa ning kanita,
Ali na na, ngara naman  mekibat ding kakung mata
mika atin pamag-bayu  king dane ning pamalsinta.

Dinuku ka…dinuku ku. At Ikit kong memyalungan
karing sagiwa mung labi ding  manamuyut a  timan;
at king lipang kung pamisip anting mebatulalangan
eku balung ding labi ku manamuyut  la mu naman.

Sinimsim ka….sinimsim  ku, kaibat…king talapagslbi
binye me ing kekang sinyal, manyad ka pang aduang boti;
agyang dakal la ding taung  mikaili at misasabi
balamu  mo ing kabengian kekata yang adua iti…!

Inapsal mo ding palad ku…inapsal ko ding palad mu
at  pilatan ding palad ta ating aping mitatau;
balu ku king ing pali na manyagid king kaladua mu
uling anti yang tatamban mabilug kung pangatau.

Medalumdum…! Meramdam ya itang musikang managyag
ban king mamu nang lindayug sake kata at maglayag;
kagum niti,  mibait la detang sulung mapda-sunlag
pawagang  ing tulang dinam balatkayu ya aninag…!

Tinikdo ka…tinikdo ku, at king lambing ning sonata
ding bitis mu…ding bitis ku,  menuklwanan la king nota;
ing salu mu…ing salu ku…kaba ning milalapat la
ing pusu mu…ing pusu ku… anting misisitsitan la.

Ing   pangisnawa mung sabik dimdam ke kening  lupa ku
kabang  anti mung  babandian ing samyung manibat kaku;
at balang singap naku man maguguna ku animu
king kananggang makalasing a ibat king katawan mu.

At kinaul ka kanaku…! Matalik… atmu katalik..!
Dimdam ku ing kulait na nitang katawan mung sabik;
Penamdaman kung balamu  mapapatlud kung pamitik
a king sikan mung manigut  malale laga-lagitik  …!.

At dimdam ku lang ginulis king  batal ku anggang pisni
ding labi mung mibabaya a manene pangadampi
anti mu lang panintunan ban dunutan mo king api
ning pamagnasang masinsin dening migkalyap kung labi…!

Atin kang sinitsit kaku, atme gayut, atme lambing
at dimdam keng kasing katni ning gulisak a matarling
dapot itang daralung mung makabighaning saingsing
ali ke apanusigan….pekibatan ke king piling.

Mepupus ne ing musika. Linakad ka…tinuki ku
limnan me ing kekang basu, kaibat, limnan me ing kaku;
tinas talang pipungkulan, ngaku keka…, ngamu kaku:
para king tauling tipanan….mamun naka…mamun naku…!

Kaibat…,  marapal kang meko…! E ka makapaniwala
king mipda ne king salu ku ing  lablab ning pamagnasa;
kanita, king panirug mu, magpalimus kung mistula
o'bat ngening  babie mu ngan, aku naman ing   e bisa…?

Mebisa kung mikit kata, ban keting tauling tipanan
atalus mung ena naku alipan ning kekang legwan,
pablasang dening anak ku at kapilas kung katawan
eko malyaring paglibe…. king gayut ning kasalanan

Advertisements

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: