jump to navigation

Pinatubu June 22, 2006

Posted by anak in Mar Franco.
trackback

Panalala Keng 15-Banwang Pamanakbung Ning Bulkan Pinatubu
 Neng: Mar M. Franco June 2006


pinatu.gif

E ku na alako kening kakung isip
E na makalingwan agyang nanung pilit
Bulan na ning Hunyo ning bie ming tahimik
Meliswas king takut king misan penandit

Mumunang pawaga ning kayaliswasan
Ding Amerikanung king Clark manuknangan
Myaliwa dang saken pinila king dalan
Papunta king Subic karin magsantungan

A-dies ya ing Hunyu karin la linikas
Lele Olongapu syudad na ning lambak
Pinila lang saken manibatan king Clark
At teluntunan de ing dalan ning “Death March”

Pilatan mung aldo kanita milyari
Pepakit yang kasbu ing Apu Malyari1
Itang binuga nang abung misnang pali
king banwa lininsad wangis yang “brocolli”

Ing mesabing abu meyakit metangal
Karin king Menila anti mong pepabal
Itang daratang pang tutuki nang palual
Bilang kayablasan keng alang masabal2

Pilatan mung aldo tutuking milyari
Anyang ibuga na ing abung mapali
Ing masalang abak migmistulang bengi
King mibugang abung babaung asupri

King keyalan kalma sukat miyagnanan
King mamyus a bagyu ing akbung ning bulkan
Ing mepalyari king makabang kabengyan
Misalbag ing abu malaut ing disnan

Kalabas ning aldong pisak king dalumdum
Memunag ing sala bistaman mamambun
Keraklan din taung ing takut e susun
Likwan dong bale rang keng abu metambun

 pin1.jpg

King marayung lugal karin miglayunan
Nung nu e ne mabut ing abu ning bulkan
Dapot ding aliwang alang balung puntan
Tinggap dang pibata sablang kasakitan

Ing milalung danup kawa dang inuman
King mapilan aldo karelang delanan
At ala mang saup karela daratang
Uling alang patna ing abung mumuran

Mapilan mung aldo pesibalik nala
Detang pesilako king marayu minta
Deng karelang bale paglarinan da la
mesira king abung king bubungan digpa

E la pa meyari ketang pamaglarin
Dintang ing kauran ing bagyu at angin
Kanyan ume namang magus asmu sikan
Ing bubukal labuk karing kailugan

Ketang kabilis ning agus nang daratang
Asisira na ngan ing sablang dalanan
Pelalung deng tete konkretu’t matibe
Mengalasak la ngan mengagute-gute

Mengapatag la ngan detang pako ilug
Dayat kapatagan minagus ing labuk
Ding sese animal bitis da melapnus
Malabung tanaman melangi’t meduluk

Tutuking milyari makapangilabut
Ing atangalan da makalunus-lunus
kabilugan sakup balen ning Baculud
Mitambunan ya ngan king mapaling labuk

Patluran ku ne pa ining kakung kwentu
E ku na abata mangale ing lwa ku
Neng agaganaka ing meging apektu
King bie ring kabalen bibilang king libu

Bustan yung lipat ke ing tema ning kwentu
Nung nanung gewa ra ring kabalen tamu
Sumangid ning sakit ating positibu
Pamisaup-saup linto karing tau

At pagmaragul ku agyang kaninu man
Gintung kaugalyan da reng Kapampangan
Detang maki agyu memanyaup la ngan
Yatnang pasibayu balen Kapampangan

Maslag nang tanda ning metung Kapampangan
E agad susuku keng nanu mang laban
Nung buksingeru ya kalupa ne’y Pacman3
Ustung mituran ya karin ya tatapang

Masdan mu kabalen parang Kapampangan
Akakit mu ngen’ing kekang pipagalan
Kaybat labing–limang banwa ing miralan
Susulung ya’ing balen paraisong karinan!

 1 – Apu Malyari as called by the Aetas (Baluga) is believed to be the god who hails from Mt. Pinatubo.

2 – It was rumored that the government has sanctioned an exploration along the foot of the volcano to tap its hot springs as possible source of energy or other economic purposes years prior to the eruption.

3 – nickname of the Filipino people’s boxing champion Manny Pacquiao.

Advertisements

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: