jump to navigation

A Las Flores de Baltimore July 2, 2006

Posted by anak in Renato B. Alzadon.
trackback

A Las Flores de Baltimore
Neng Renato B. Alzadon
Kingsville, Md June 15, 1977
sulu.gif

Sampaga na ning Albugan, ning Baltimore, Marylandya
yang banglu yu ampon leguan pagdiwatan ning poeta;
yang banglu at leguan a yan babandian ning kayang pluma
at lululan nang maingat king album ning poesia;
at kanyang pakpak ning angin malugud nang ipadala
karin, king labuad nang beitan, king Mutya na ning Alaya
ban ding kayang kaluguran, kapatad at kabalyan na
asangap da ing samyu na ning lugud na’t panalala.

Mananu sang dasnan yu la ding malda nang kayabyayan
malaut la king sigalut ning dusa’t kapanamdaman,
yang magbabo king diwa na ampon kasalpantayanan
mag-ari karin ing lugud king lagyu ning kabanalan;
aduan nang sabian yu sana king agyang mirayu ya man
ing panamdam na at diwa e dinayu kapilan man
at king ubud ning pusu na e mebawas katuldik man
ing degulan ning lugud na king balen nang pakamalan.

Sulung, dalan yu bulaklak uma nang banal at sabik
at king indu nang malugud malale yu sang idantik;
ding mayintang a tula na pagkanta yong makakilik
karing bantiting metakmus kanyang alun a sasaltik,
karing maldang kabalen na kakuyug a masalpitik,
aduan nang lapitan yu la at ikaul yeng matalik;
at pagdala yong pag-asa ding king dusa maka-andik
sabian yung atin kaladuang king balyan na balik-balik.

Karin bulaklak, king dane sikatan ning aring aldo
labuad ning leguan a lingkas king dagatan makagato;
Yan ing mutyang Pilipinas, a santungan ding Malayo
ing palsintan ning banyagang paninasan nang abatyo,
at pablasang malaut ya at e ne abut atando
ikayu ngeni bulaklak ing tutubud nang dumalo,
ban ing lugud king balyan na karin ye matning ikulyo
minuan ka O’ Pilipinas, at king tula magparayo.

********************************************

Advertisements

Comments»

1. Anonymous - July 4, 2006

Wow…!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: