jump to navigation

ING MANUC NANG PEDRO July 4, 2006

Posted by anak in Ernie Turla.
trackback

ING MANUC NANG PEDRO
by Ernie Turla

Manuk Sabungan

Malutu ya palung ing manuc nang Pedro
Anti ya mong helmet masias a sombrero!
Buangis ya queng camua mabagsic ya tiru
Texas yang matapang pa quesa queng toro!

Queng bisyu ning cayang sugarul a amu
Queng apis, masahi, mesese yang ustu
Bayu ya mibulus mipractis ya pamu
Qng sucal Angeles caretang labuyu!

‘Niang prumeru neng lon ing cayang quelaban
Agad neng detangan ning guiam queng bacbacan
Layun neng lepitan para atingiran
At caibat canita na ne segudsuran.

Ala neng sicasu queng pali na buntuc
Masias yang sagupa, lisic yang maniapuc
Sucdu-sucdu ya queng cayang pamanyigpo
Pablasang liamadu ya nang yang magbabo.

Ari ya mo wari caniting penandit
E me ayaguanta e bisang paigpit
Maticdi ya bicas, caya ngan ing mandu
Tatapang yang lacuas queng balang segundu.

Bulbul nang quiquintab magalsa qng tundun
Saguisag ning sabic queng pamaquisabung
Atras-abante ya queng pamamalabat
Catawan ning metung lalasa ya balat!

Queng lacas na’t dagul e bisang cucurul
Alang patugut ing cayang pamanyapul
Masican yang dascul, dumali’t mamomba
Aguiang durucal ne rungus queng lilyu na!

Anti yang ubingan sicsac queng camandag
Ustung tuctucan ne dacal ing mabalag
Agad talab iti queng cayang abihag
Manasaquit yang tal lumbag niang banayad.

Ing taring gaganu nang misna qng taram
Lalsut yang malalam neng tutud yang laman
At nung qng ebun ne iti atamacnan
Magus ya calaru’t matda panimanman!

Caraniwan mu-iti queng bie sabungero
Bista ma’t mesambut e luncut y Pedro
Tatio agad ya ring myuman macasali
Para pamalipi at pagpintacasi!

Advertisements

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: