jump to navigation

Anya Masaya Ka Ta July 28, 2006

Posted by anak in John Manalili.
trackback

Anya Masaya Ka Ta
John S. Manalili
woman.gif
 1. Pasalamat ku keng Dios
Mig-adwa ku lub paglolon da ka.
Lawen mo reng puwad mu
At deng kekang butit
Asna no karagul.
Makasumami na kang lalon,
Umpak na ka pisngi.
Anggiang tumiman ka
Asna ka kalangi.
Makamurit ka dispusisyun,
Parati kang makasibangut.
Deng taliri mung dati balamu kandila
Balamu mepapa na la.
Balaku sa mapundat ka mata
Kulagat ka pala.
Deng labing mayumu, maslam la pala.
Ing malare mung pisngi
Makariri neng uman.
Ustung ala kang pustisu
Lupa ka palang aswang.
Matarling ing bosis mu,
Makalanging buntuk.
E mu na asalikut
peklatan ka pala.
Matuling ka gilagid,
Matuling ka kaladwa.
 
2. Balu ku mu namang
Pasalamat ka keng Dios
Migadwa ka isip
A sagutan mu ku.
Uling kalbu na ku ngeni
Ala nang ibuga
Magkasakit na kung imi.
E na makatikdo malwat,
Magkasakit mangisnawa
Keng kuku at usang.
Gagaralgal na ku bosis,
Ala ku pa king tonu.
Ustung mimilup kung sabo
Sabe-sabe keng kakung malan.
E na ku makalangut
Mengabungal na ku ipan.
Balid na kung magsalita,
Gaguti at utal,
Mag-ulyan na ku.
E ku na balu nung ninu aku
Neng misan.
 
 
3. Pero, piglolon da ka
At segutan mu ku.
Bage kata pala
Anya masaya ka ta.
 
4. Daramdaman mo?

Advertisements

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: