jump to navigation

Inyang Kayanakan July 28, 2006

Posted by anak in Mar Franco.
trackback

         Inyang Kayanakan
            Mar M. Franco
             July 26, 2006
 bata.gif
 Neng babalikan ku kening panimanman
 Itang masayang bie kakung aralanan
 Ketang panaun ning kakung kayanakan
 Mamyalung tambubung ampong salikutan
 Potang panaun ning masala ya�ing bulan
 At maglimid bunga karetang tanaman
 Kaya-kayabe ko ring kakaluguran
 Mibiebie kung alang kamalit-malitan
 
 Gagawang bidoki king gabun a pila
 Balas lang tiradol pandakap dumara
 At karetang denas babo ring saresa
 O karetang manuk a magdumalaga
 A sese nang Apu lilibad king mula
 Potang ating kaming daratang bisita
 Uling bistung-bistu iti ing buri ra
 Ing bubukal sabo king sale gisa ra
 
 Magpastul damulag e ku akalingwan
 Ibat galingaldo anggang kayabakan
 Pablasang ya iting ustung kaorasan
 Laput yamung laput ing kekeng kalakian
 King marimlang dikut a mengayambunan
 Kaybat nang kinabsi agad ku neng dilwan
 King lele taguling saka ke uluran
 Katawan nang presku milis keng sarulan
 
 Neng kauran naman aldo pamanaswe
 Magdatun na ke man libutad marangle
 Kayabe magobra detang siping bale
 Keng patitingapun king gabun dadangle
 Pablasang usu pa itang kalu-kalu
 Nanuman pagobran keta king pangulu
 Keng balang penganak atin makatuldu
 A dapat pagobran ketang kayang agyu
 
 Ing masayang dili potang pamamupul
 Potang itang pale mapalut mibuntun
 Lilung na ning kubul karin ke mitipun
 Keng bandang matas ning pagobran ming gabun
 Ing gintung binutil kabud medara ya
 Ibalusbus da ne ring kekaming matua
 Takalan at datuk keng sakung abaka
 At layun iyuli sake king gareta
 
 Bayu ya mituklip itang pamamupul
 Piyugalyan mi na ing mamagpag kubul
 Ikeng makipupul mapag keng miryenda
 Karetang kayabe a mekipagobra
 Bilang pasalamat ketang masabal da
 At king grasyang kalam ning matas a banwa
 Makanyan dudurut ing bie ku kanita
 Ketang kayanakan king balen Pampanga

Advertisements

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: