jump to navigation

Pamamuge keng Milabas, Pamanabat ketang Bukas August 29, 2006

Posted by anak in Tec Sanchez-Tolosa.
trackback

Pamamuge keng Milabas, Pamanabat ketang Bukas
Tec Sanchez-Tolosa, 14 August 2006

 pampanga_san_fernando_church.jpg
Pagkapuri kung matalik kakung panga-Fernandino
Mapuri ya at marangal ing lahing pipumpunan ku
Manibat pa king milabas ning balen mitmung dangalan
Masikan, mika-kagiwan at tune lang mamasabal.

Ining gabun pakamalan, ing Indu kung San Fernando
Kening mabilug a bie ku yapin ya’ing inspirasyun ku
Glorya ning kayang milabas, ing masalang paintungul
Makabakas karing anak ampo kareng mangaragul.

Marakal man ing delanan, bagyu’t delubyung mataram
Pibata at telakaran ing dinugpang kasakitan
Libutad ning pangawala ning pibandian ampong lugar
Matigik ing pangatalan ketang katatalakaran.

Miyalbugan tamung danum, mikutkut ta keng lahar
Digsu man mebating ngan ing king bie’ini mengapundar
Dala na mu ning sikan lub at ning lugud a masagid
Pinepe ing api pusu at keng angina e peipayid.

Kalupa mu kareng parul a nung nu ya mekilala
Misaup at misanmetung deng mayap a memalen na
Keng pangimut ampong isip, abe-abe ba rang dasan
Itang mayumung paninap, gana-gana rang tagimpan.

Balamu mo ing kandila, a keng dalumdum susulu
Magdalang pali at sala, at maglako karug salu
Makayarap keng daratang, kakatmu mang alanganin
Manakit tang pisantungan ketang napun a mebating.

Parul ya ping makasindi, mal kung balen San Fernando
Ing ngeni na patutu ning lakas lub nang mangibabo
Pagkapuri ko reng ibpa a kaya meging pamuntuk
Keng masabal dang kukuri, mibawi keng pangalugmuk.

Pupugayan ko reng pamilya ning maningning a milabas
Angkang king kasalesayan, meging guyabnan, tinabas
Ere likwan ing kuna ning kamalaya’t siwala
Keni na la memanyuli, nung nu ikit ing masala.

Kabalen ko, dakal pa pin keni malyaring misulat
Ing milabas, ing daratang, pagmaragul kung masampat
Ipasiag ku, igulisak ing daya kung Fernandino
Panalangin kung ya mu rin nung mibayit pasibayu.

Advertisements

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: