jump to navigation

Panyalubung kang Mang Paeng August 29, 2006

Posted by anak in Mar Franco.
trackback

Panyalubung kang Mang Paeng
Agpang ning Biseru
Mar M. Franco

Tara na kabalen salubungan taya
Keng kayang panyatang ing suging poeta
Keng gulut nang Mang Rey tara tuki tana
At layun tang ibie masuyung alala
 
Tutu yang masampat ing pamitambayan
Lalu’t ing layun na masanting karasnan
Yapin ing magluid ya ing amanung sisuan
Ban e re kalingwan maldang Kapampangan
 
Nan ku mang tingiran keng pamiyadwangan
Nanu mang mabayat pilmi yang kakayan
Lalu’t balang metung tula rang iyampang
Ing anggang agyu ra at anggang sikanan
 
Antimo’y Mang Paing ‘gyang bayu yang gising
Agad yang minatba ketang pamaglambing
Nining Mang Renatong poetang maningning
Ban sablang mamasa atin lang pagmayring
 
Tune yang masampat kakatlu nang bosis
Uling ing pulosa mi-ganap ya sunis
Antimong lagusgus ning agus ning batis
Neng malalam bengi keta king dalisdis
 
Tara na kabalen ibie ta ing suyu
Kening amanu tang buri dang igupu
Pakapalian taya ing kekatang salu
Gisingan ta’ing lugud metudtud king pusu
 
Koyang Arnold, Tony, Pidung, John at Rolly
Atsing Aida, Helen, Blanca, Jane at Nancy
Ariel, Otel at Tec kekong sablang wali
Pakisabing mayap agpangan  yu ne’y ni
 
Ikong mesambitlang kabalen katotu
E nako payata manatba na kayu
Ban e ya maputut ing pulosa tamu
Keko neng suglungan ining tauling bersu

*****************************************

Advertisements

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: