jump to navigation

My Endless Love September 6, 2006

Posted by anak in Renato B. Alzadon.
trackback

My Endless Love
Neng Renato B. Alzadon
Poeta Princepe/Poeta Laureado

Nung saka-sakali akung mate muna
ing kapatak mung lua kanaku sapat na,
at nung ika naman, tali ning inawa,
pagpaldasan naka ning kakung kaladwa.

E sapat kagiwan ing dila kung watas
ban ilarawan ku ugali mung pantas
pablasang king bie ku, lubus kung abatas
anghel kang nibu na ning upayang matas.

Ikang minie lunas king pusung sugatan
ban akalinguan ku ing kaplas nang kimtan,
nung lon ku man ngeni ing bie kung gilutan
e na ku manglap pa king keyang limputan.

King landas ning bie ku matindag kang sulu
tune kang timbulan kening pamikalu
king uli mu, yan mang matarik a pulu
au-ukyatan keng alang karug salu.

Bukud ayampang kung anting katumbalas
ning katapatan mung kaku pepamalas
ing dalise lugud ning pusung kapilas
a iguit ulaga king guintu at perlas.

Keka ya irug ku ing matibe lugud
a king kapilan man e malyaring tumbud
pablasang lugud yang metakmus king ubud
ning kakung kaladwa a keka lulugud.

Inya nung sakali muna kung maglakbe
ing pamandayu ku e mu kalulumbe
uling ume ku man king aliwang orbe
ing kekang alala yang kaku mantabe.

Ketang mulahan na ning bie alan’anga
panenayan dakang sumiro sampaga
angga king pangakung Eden na ning banwa
palsintan na ka rin ning kakung kaladwa.

Inya, kapilas kung matibe sandigan
ing sumpa kung lugud keka yang aligan:
My love, My Endless Love, ika ing irugan
anga man king sepu na ning alan’anggan.

************ ********* ********* ***

Advertisements

Comments»

1. gladys - June 29, 2007

santing na..My endless love

2. rosewood - June 3, 2008

Rosewood says : I absolutely agree with this !

3. Anonymous - December 16, 2012

patalog po pwede ? 🙂 salamt

geneza - July 4, 2015

patag-alog naman please


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: